Løypemelding 7.mars 2020

Alle løyper står veldig bra etter preppinga som SPORIL har utført de siste dagene, jfr siste dagers løypemelding. I morgen søndag er Allmannstua åpen, det er TINE familieskidag frem til kl 15.00. Natursti opp fra Sjulhusvangen.