Løypestatus pr. 17. mars 2022

Det er veldig gode forhold på runden på Plassen – Åsan rundt pluss Østkjølen rundt med avstikkere ned til Tylldalsbua. Det er kaldere i høyden og sporene står veldig bra.

Øvrige løyper som f eks Sølndalen og Finnbudalen er ikke i så god stand.

Det er sterkt ønskelig med mer snø utover. 20 cm med nysnø hadde vært veldig bra.