Krafttak for grunneieravtaler

Styret har startet et stort prosjekt til alle grunneierne som omfattes av vårt skiløypenett på 130 km over hele Alvdal. Det viser seg at alle tidligere avtaler er ikke lenger gyldig på grunn av utgått dato eller eierskifte.

Avtalen gjelder tillatelse til å vedlikeholde og bruke opparbeidet skiløypetrase til oppkjøring av skiløyper med snøscooter og løypemaskin.

Totalt berører vi ca. 400 ulike teiger med godt 300 ulike eiere. Vi erfarer at det er kun gode erfaringer med denne type avtaler. Grunneiere i Alvdal er veldig positive til vår virksomhet, dog så synes vi det er ryddig at det gis tilbud om en signert avtale som klargjør bruken. En god bunke med avtaler er utdelt denne uken, resten kommer kommende to uker. Vi håper på rask respons slik at vi kan bli ferdig med prosjektet kommende vintersesong.