Sommer og høstprogram 2024

Vårt sommer – og høstprogram 2024 er levert til alle postkasser i hele Alvdal.

Det er også utsendt til alle vår medemmer landet rundt. De som har kun betalt «støtte til skiløyper» eller «vår virksomhet sommer og høst» får det ikke tilsendt.

Vi ønsker deg god lesing.
GOD TUR.