Vinter og vårprogram 2024

Vi lager som kjent både et vinter og vårprogram og et sommer og høstprogram.

Programmet for 1 halvår er nå klart. Alle husstander i Alvdal får et eksempklar i sin postkasse. Alle medlemmer og sympatisører av oss utenfor Alvdal får programmet tilsendt. Merk at en må ha betalt medlemskontingent eller «støtte til skiløyper/vår virksomhet hele året» i fjor for å få programmet tilsendt.

Det er vedheftet i programmet en bankgiro blankett som gir betalingsings informasjon.

Det er kun utenbygds medlemmer som får tilsendt «sommer – og høstprogrammet» i juni måned.

Får du ikke programmet og bank giroen frem på din telefon må du gå på turforening.no via en PC

GOD LESING – vi håper dette vil glede deg !