Hopp til hovedinnhold

40-årsdag med tur og middag

Tid: 29. august 2021
Sted: Oppmøte Steia kl 10.00 eller direkte hos Gaisenteret kl 15.00 for middag (husk bestilling)
Turleder: Brit Iren Stormoen
Mobil: 480 85 285

Naustervola og Gaiagrenda.
Hver dag i hele 2021 er en fest for
oss og alle brukere av våre tilbud!
I dag markerer vi igjen 40 års
jubileumet vårt med lett gåtur i vår
ånd ”Naustervola rundt” og ned
til Gaiagrenda. Vi har tilbud med
middag til alle som vil.
For den som vil være med på
gåturen: Oppmøte Steia kl. 10.00
ved banken i Alvdal Sentrum.
Vi kjører til Nausterdalen, start
kl. 11.00. Selve gåturen tar maks 4
timer i rolig tempo – 8 km.
Middag på Gaiasenteret kl. 15.00.
Kr 250 pr. pers. Bestill hos Brit
Iren Stormoen, mobil 480 85 285
senest dagen før