Hopp til hovedinnhold

ÅPNING AV TYLLDALSBUA

Tid: 26. juni 2022
Sted: Tylldalsbua kl 13.00
Turleder: Alvdal Turforening
Mobil: 95873907

Søndag 26. juni kl. 13.00
Endelig kan vi åpne Tylldalsbua!
Midt mellom Alvdal og Tylldalen
ligger Tylldalsbua. Det var kun noen få   stokker igjen av bua, en ruin. Lokale
krefter tok tak. Vi må bygge ei ny
TYLLDALSBU! Det gikk kjempefort,
arbeidskraft og økonomiske muskler
gjorde ny bu mulig på ett års tid. Nå
skal vi feire! Det blir kulturinnslag fra
begge bygder, enkel servering, taler
og åpning. Ta med egen kaffe, og/eller
kald drikke. Velkommen.!