Hopp til hovedinnhold

Gamle dyrkningsspor i Vardan Naturreservat

Tid: 12. juli 2023
Sted: Banken kl 17.00 - i Alvdal Sentrum
Turleder: Leiv Skare
Mobil: 995 78 559

Området i  Finnbudalen og Vardmoan slutter  aldri  å imponere. Til jo mer en ferdes her til  mer glad  blir en i området. I  kveld vil   kjentmann Leiv vise  oss bl.a. de  gamle  dyrkningsporene som sier  oss mye om  gammel  ferdsel i området. En antar at dette  er  fra yngre  vikingtid  dvs  ca  1000  år siden. Dette  om  mye mer vil  leiv vise oss i  kveld. En tur for alle  aldre.  Varighet en par timer  tid, ta  med egen niste.